Events - April 2012

17th Free Medical Checkup Camp at Surat

15Apr 2012
SUN
09:00 am
By SAUJANYA & Inaugration: Shree Nagjibhai Laljibhai Dholakiya

Free Spectacles Distributed by: Shree Nagjibhai Laljibhai Dholakiya

Free Consultation Provided by,
1) Dr. Dashrathbhai Pacchigar
2) Dr. Gordhanbhai R. Koshiya
3) Dr. D. N. Mangukiya
4) Dr. Dhaval Shah
5) Dr. Bhavesh Virani
6) Dr. Nimisha Oza
7) Dr. Neha Gandhi

Location:
Shree Madhavanand Ashram - Surat
Udaynagar-1, Katargam Road,
Surat, Gujarat, India, Pin: 395004
Phone: +91 0261 2534610

Events Calendar

2018

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2017

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2016

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2015

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2014

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2013

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2012

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2011

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Recently Completed