Events - June 2012

Inaugration of Shree 1008 Mahamandaleshwar Swami Shree Akhandanand Sagarji Maharaj's Memorial Museum at Sughad

01Jun 2012
FRI
09:30 am
Inaugration of Shree 1008 Mahamandaleshwar Swami Shree Akhandanand Sagarji Maharaj's Memorial Museum at Sughad

We are kindly request to attend with your family.

International Shree Madhavanand Ashram - Sughad
Indira Bridge, Near Narmada Main Kenal, Koba Circle
Sughad, Ta. Gandhinagar, Dist. Gandhinagar, Pin: 382424
Phone: +91 079 23276151

Swami Shree Jagdishanand Sagarji Maharaj will come at Borivali Ashram, Mumbai on saturday 16 jun, 2012 - 9:00 AM

16Jun 2012
SAT
09:00 am
Swami Shree Jagdishanand Sagarji Maharaj will come at Borivali Ashram, Mumbai on saturday 16 jun, 2012 at 9:00 AM

Sachchidanand sevak mandal, mumbai arrange satsang & samuh bhiksha on saturday 16 jun, 2012 at 4:00 PM to 9:00 PM

All Sevak's are invite by shree sachchidanand sevak mandal, Mumbai.

Locaton:
Shree Saurashtra Patel Samaj,
Ashok Van, Hanuman Tekadi,
Dahisar(East), Mumbai - 400068.


BEST Bus Route From Borivali Station (East) to Hanuman Tekadi, Dahisar(East):

BEST BUS NO-301 is available every 5 to 7 minute from borivali station (East) to Hanuman Tekadi, Dahisar(East)

Contact Details:
Bharat Savani: 098928 11001
Vipul Sachapara: 098925 19944
Suresh Sachapara: 098920 73573

Shreemad Bhagwat Saptah at New Jersey, USA ( 23-Jun-2012 11:30 am to 30-Jun-2012 7:00 pm EST )

23Jun 2012
SAT
10:00 am
We are glade to invite for Shreemad Bhagwat Saptah at New Jersey, USA from 23-Jun-2012 (Saturday) 11:30 am to 30-Jun-2012 7:00 pm EST

By, Swami Shree Jagdishanand Sagarji Maharaj

Pothi Yatra:
Time: Saturday, 23-Jun-2012 10:00 am
Location: Om Temple, 124 Joralemon Street - Belleville, NJ 07109

Katha Location:
Om Temple, 124 Joralemon Street - Belleville, NJ 07109

Katha Schedule:
23-Jun-2012 11:30 am to 30-Jun-2012 7:00 pm EST
Monday to Friday - 3:00 pm to 7:00 pm
Saturday - 11:30 am to 1:00 pm & 3:00 pm to 7:00 pm
Sunday - 3:00 pm to 7:00 pm

Contact Person:
Abhijit Purshottam: (347) 372 6394
Mohan Chauhan: (973) 759 1089
Yogendra Sarvaiya: (215) 699 1683
Vijay Sarvaiya: (215) 393 9955
Mahendra Patel: (973) 262 2776

Katha Arranged By:
Shree Dinkar Vrajlal Desai & Shree Rashik Vrajlal Desai
Address: 1316 7th Street, North Bergen, NJ 07047
Ph: (201) 867 8363


We are kindly request to attend with your family....

Events Calendar

2018

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2017

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2016

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2015

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2014

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2013

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2012

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2011

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Recently Completed